Censorkorpset i levnedsmiddelvidenskab – Københavns Universitet

Censorkorpset i Levnedsmiddelvidenskab


Censorkorpset i Levnedsmiddelvidenskab

På hjemmesiden findes relevante oplysninger om censorkorpsets ca. 130 censorer. Universiteterne og fagets lærere har med hjemmesiden en let og altid opdateret adgang til oplysninger om samtlige censorer og deres faglige kompetencer.

Censorkorpset er beskikket for 4 år af gangen. Censorkorpset kan i løbet af de 4 år kun undtagelsesvis suppleres med censorer for den resterende periode. Dette kan f.eks. ske i de tilfælde hvor nye godkendte uddannelser skal tilknyttes censorkorpset eller studieordninger revideres, således at der inddrages nye fagområder. Den nuværende periode vil vare fra 1. januar 2015 til 31. december 2018.

Brug søgefunktionen på denne side til søgning på fagtermer og kompetencer. Alle fagkompetencer er desværre ikke anvendt systematisk eller konsistent, og søgerutinen er hverken her eller på det globale www perfekt. Det kan derfor anbefales at benytte 'trunkeret' søgning, dvs. at sætte * efter et ord. "miljø*" vil således finde censorer (dokumenter), der har indmeldt "miljøkemi" og "miljø" etc. Alternativt kan man benytte logiske operatorer 'OR' og 'AND', f.eks. OR.

Desuden findes der på hjemmesiden links til relevante oplysninger om de uddannelser, som er dækket af censorkorpset i levnedsmiddelvidenskab på Københavns Universitet, Danmarks tekniske Universitet og Aarhus Universitet, samt overordnede regler for uddannelserne. Der er tillige adgang til de seneste nyheder fra Censorformandskabet.

 Hosted af Københavns Universitet