Æbler

På hjemmesiden findes relevante oplysninger om censorkorpsets ca. 140 censorer. Universiteterne og fagets undervisere har med hjemmesiden en let og altid opdateret adgang til oplysninger om samtlige censorer og deres faglige kompetencer.

Censorkorpset er beskikket for 4 år af gangen. Censorkorpset kan i løbet af de 4 år kun undtagelsesvis suppleres med censorer for den resterende periode. Dette kan fx ske i de tilfælde hvor nye godkendte uddannelser skal tilknyttes censorkorpset eller studieordninger revideres, således at der inddrages nye fagområder. Den nuværende periode vil vare fra 1. januar 2019 til 31. december 2022.

Desuden findes der på hjemmesiden links til relevante oplysninger om de uddannelser, som er dækket af censorkorpset i levnedsmiddelvidenskab på Københavns Universitet og Aarhus Universitet, samt overordnede regler for uddannelserne. Der er tillige adgang til de seneste nyheder fra Censorformandskabet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Marianne Støckel
Institut for Idræt og Ernæring,
Københavns Universitet
Telefon: 3533 2191
Email: 
mas@nexs.ku.dk