Æbler

På hjemmesiden findes relevante oplysninger om censorkorpsets ca. 140 censorer. Universiteterne og fagets undervisere har med hjemmesiden en let og altid opdateret adgang til oplysninger om samtlige censorer og deres faglige kompetencer.

Censorkorpset er beskikket for 4 år af gangen. Censorkorpset kan i løbet af de 4 år kun undtagelsesvis suppleres med censorer for den resterende periode. Dette kan fx ske i de tilfælde hvor nye godkendte uddannelser skal tilknyttes censorkorpset eller studieordninger revideres, således at der inddrages nye fagområder. Den nuværende periode vil vare fra 1. januar 2023 til 31. december 2026.

Desuden findes der på hjemmesiden links til relevante oplysninger om de uddannelser, som er dækket af censorkorpset i levnedsmiddelvidenskab på Københavns Universitet og Aarhus Universitet, samt overordnede regler for uddannelserne. Der er tillige adgang til de seneste nyheder fra Censorformandskabet.

 

Formand

Thomas Mathiasen, thomas@2227.dk

Næstformand

Max Egebo, max@egebo.name

 

 

 

 

 

 

Årsberetninger fra censorformandskabet

Referater fra censorformandskabets møder

Nyheder

Hyrdebrev om ekstern bedømmelse (censur) på bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser og anden deltidsuddannelse efter universitetsloven

 

 

Evaluering

Efter hver eksamen skal censor udfylde en Censorvurdering i dette indberetningsskema.

Ny og ad hoc beskikkelse

Censorkorpset er beskikket for 4 år af gangen. Censorkorpset kan i løbet af de 4 år kun undtagelsesvis suppleres med censorer for den resterende periode. Dette kan ske i de tilfælde hvor nye godkendte uddannelser skal tilknyttes censorkorpset eller studieordninger revideres, således at der inddrages nye fagområder.

Såfremt det undtagelsesvis ikke er muligt at finde en censor i korpset der i tilstrækkelig grad dækker emnet for en eksamen, kan der søges om ad hoc beskikkelse. Dette gøres via censorkorpsets sekretær – se under Kontakt.

 

Kontakt

Farida Hdidouch
Institut for Fødevarevidenskab
Københavns Universitet
Telefon: 3533 4683
Email: 
fhd@food.ku.dk